ginklų kontrolė

ginklų kontrolė
ginklų kontrolė statusas T sritis Politika apibrėžtis Tam tikros rūšies ginkluotės kūrimo, bandymo, gamybos, dislokavimo ir naudojimo ribojimas. Nereiškia ginklų atsisakymo, tik numato sunaikinti susitartą kiekį tam tikros klasės ginklų. Ginklų kontrolės logika: karų priežastis yra politinė įtampa, ginklai gali būti net stabilumo laidas, jei jais naudojamasi pagal tam tikras taisykles. Tikslas – nustatyti ginklų kiekio ribojimus. Tai leistų išvengti ginklavimosi varžybų ir didinti stabilumą. Apima masinio naikinimo ir įprastinių ginklų kontrolės režimus, reguliuojamus tarptautinėmis sutartimis. Pavyzdžiai: Otavos konvencija dėl priešpėstinių minų uždraudimo, šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės kontrolės režimai, Branduolinių ginklų neplatinimo sutartis, Įprastinės ginkluotės Europoje sutartis. atitikmenys: angl. arms control

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • arms control — ginklų kontrolė statusas T sritis Politika apibrėžtis Tam tikros rūšies ginkluotės kūrimo, bandymo, gamybos, dislokavimo ir naudojimo ribojimas. Nereiškia ginklų atsisakymo, tik numato sunaikinti susitartą kiekį tam tikros klasės ginklų. Ginklų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • disarmament — nusiginklavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Ginkluotės mažinimas remiantis tarptautinėmis sutartimis arba vienašališku sprendimu. Šalininkų nuomone, ginklų buvimas yra konfliktų priežastis, dėl to juos sunaikinus būtų taika ir… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • nusiginklavimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Ginkluotės mažinimas remiantis tarptautinėmis sutartimis arba vienašališku sprendimu. Šalininkų nuomone, ginklų buvimas yra konfliktų priežastis, dėl to juos sunaikinus būtų taika ir stabilumas. Galimi keli… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • saugumo priemonės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonių kompleksas per pratybas (mokymus) žmonių ir technikos saugumui užtikrinti. Saugumo priemonės yra šios: nesprogusių šaudmenų likvidavimas pratybų rajone; komendanto tarnybos (prie vandens kliūčių –… …   Artilerijos terminų žodynas

  • security measures — saugumo priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonių kompleksas per pratybas (mokymus) žmonių ir technikos saugumui užtikrinti. Saugumo priemonės yra šios: nesprogusių šaudmenų likvidavimas pratybų rajone; komendanto tarnybos (prie… …   Artilerijos terminų žodynas

  • меры безопасности — saugumo priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonių kompleksas per pratybas (mokymus) žmonių ir technikos saugumui užtikrinti. Saugumo priemonės yra šios: nesprogusių šaudmenų likvidavimas pratybų rajone; komendanto tarnybos (prie… …   Artilerijos terminų žodynas

  • acceptable level of radioactive contamination — leidžiamasis radioaktyviosios taršos lygis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normų nustatyta įvairių paviršių ir medžiagų radioaktyvioji tarša (atskirai branduolinių sprogimų ir radiacinių avarijų atvejams).… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • leidžiamasis radioaktyviosios taršos lygis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normų nustatyta įvairių paviršių ir medžiagų radioaktyvioji tarša (atskirai branduolinių sprogimų ir radiacinių avarijų atvejams). Nustatomas kūno paviršiaus, aprangos, IAP,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • допустимая степень радиоактивного заражения — leidžiamasis radioaktyviosios taršos lygis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normų nustatyta įvairių paviršių ir medžiagų radioaktyvioji tarša (atskirai branduolinių sprogimų ir radiacinių avarijų atvejams).… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dozimetrininkas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Specialiai parengtas karys, atliekantis karių jonizuojančiosios apšvitos, ginklų, kovos technikos, aprangos, maisto produktų, vandens, vietovės radioaktyviosios taršos lygio kontrolę.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”